عامل فروش ارتباطات ثابت پارسیان

FCP

عامل فروش ارتباطات ثابت پارسیان

شرکت ابتکار اندیشان سبز با همکاری شرکت قم رایانه، نماینده اینترنت وایرلس تراشه با مجوزهای زیر میباشد

ISDP

مجوز فعالیت شرکت ابتکار اندیشان سبز

 

مالیات

 

Go to top