شرکت ابتکار اندیشان سبز با همکاری شرکت قم رایانه، نماینده اینترنت وایرلس تراشه با مجوزهای زیر میباشد

ISDP

 

مالیات

 

Go to top